درباره ما

دکترطب

دکترطب نمایندگی انحصاری فراطب

این فروشگاه با امتیاز محصولات فراطب فعالیت می کند. هدف از تاسیس این فروشگاه اینترنتی معرفی و عرضه محصولات با کیفیت به ویژه محصولات تولید داخل به عموم مردم و ارتقاء سطح دانش جامعه نسبت به محصولات پایه گیاهی می باشد. بدیهی است دسترسی به برخی از این محصولات برای برخی مناطق کشور دشوار است که این فروشگاه با ارائه خدمات تحویل سراسری، جهت رفع این مشکل تلاش می کند.